Týdeník Investman

⬇ Scroll down for English ⬇

CZ

V uplynulém týdnu ve spolupráci s AYVE u nás vrcholilo organizování akce pro naše obchodní partnery a přátelé.

Ale nejdříve si pojďme říct něco o golfovém turnaji a aukci pro charitativní účely!

Naše dceřiná společnost Czech Viet Services se podílela na golfovém turnaji HAJDUK & PARTNERS GOLF CUP 2019 uspořádanému k 20. výročí založení advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS s.r.o. Golfový turnaj se konal v Českém Těšíně v Ropice Golf Resort. Výherce postoupil na golfovým turnaj do Skotska.

V rámci akce se uskutečnila dražba jedinečné lahve Chopin Vodky, kterou máme v ČR pouze jednu a dresu Jaromíra Jágra, s podpisem na obou stranách. Tyto předměty se vydražily za celkem 350 tisíc, výtěžek putuje do dětského oddělení Nemocnice Třinec.

Nový projekt

Oficiálně jsme spustili náš nový projekt „Hodnotné podnikání“, jehož cílem je stát se silnou podnikatelskou komunitou, kde se lidé navzájem propojují, inspirují a pomáhají si navzájem růst. Síla leží v jednotě!

Dvě kultury, dva životy, jeden příběh: „Na Střeše“

Ve spolupráci s Asociací mladých vietnamských podnikatelů (AYVE) plánujeme promítání filmu “Na Střeše”, s hlavním tématem propojení dvou odlišných kultur. V tomto duchu se bude nést i celá akce. Budování silných vztahů mezi vietnamskými a českými lidmi je součástí našeho poslání, a proto tuto událost podporujeme.

Vietnamská komunita přispívá a vždy do české společnosti přispívat bude. Věříme, že spolupráce mezi Čechy a Vietnamci je vítězstvím, a že taková spolupráce přinese větší hodnotu oboum kulturám. To je důvod, proč událost nebude jenom o filmu. Je to také příležitost pro otevření dveří mezi Českou a Vietnamskou komunitou. A co je nejdůležitější, každý bude mít možnost vychutnat si vynikající exotickou vietnamskou kuchyni.

Tvoříme a podílíme se na hodnotách!

Promítání filmu “Na Střeše”

  • Divadlo Image, Národní 25, Prague 1
  • Sunday, June 23, 14:00-18:00
  • Facebooková událost zde

ENG

Weekly Investman

Action in full swing!

For the past week, we have been focusing on organizing events for the Vietnamese community in the Czech Republic and our business partners.

But first, golf time & auction for a good cause!  

Our subsidiary Czech-Viet Services participated in the Hajduk & Partners Golf Cup 2019, a golf tournament organized in celebration of Hajduk & Partners’ 20th anniversary. The golf tournament was held at Ropice Golf Resort in Český Těšín. The winner advanced to Scotland for a golf tournament.

There was also an auction of the unique Chopin Vodka and the jersey of the famous ice hockey player Jaromír Jágr. The jersey has the player’s signature on both sides. These items were auctioned off for a total of 350,000 Czech Crowns. The proceeds went to the Children’s Department at Třinec Hospital.

New project

We have officially launched our new project “Hodnotné podnikání” (ENG: Valuable Business) which aspires to become a strong business community where people network, learn, inspire and help each other grow. Strength lies within unity!  

Two cultures, two lives, one story: “Na Střeše”

In cooperation with the Association of Young Vietnamese Entrepreneurs (AYVE), we are planing the screening of the film “Na Střeše” (ENG: On The Roof) which revolves around two different cultures and in this spirit will be event too. Building strong relationships between Vietnamese and Czech people is part of our mission, thus we support this event.

The Vietnamese community can, is and will contribute to the Czech society. We believe the cooperation between Czechs and Vietnamese is a win-win and will bring values to the economies of both countries. That’s why the screening won’t be just about the film. It is also a networking opportunity between Czech and Vietnamese. And most importantly, everyone will have the chance to enjoy delicious exotic Vietnamese cuisine.

Screening of “Na Střeše”

  • Divadlo Image, Národní 25, Prague 1
  • Sunday, June 23, 14:00-18:00
  • Click here to view the Facebook event