Je jisté, že jednou za pár let přijde krize, které může zasáhnout každého z nás. Nikdo ale neví kdy. Důležité je se nenechat stáhnout na dno a zachovat si chladnou hlavu. V každém případě se vyplatí být na krizi připravený a vědět, jak v době krize naložit se svými investicemi. 

Důležité je myslet na každou krizi dříve, než přijde. Proto je vhodné odkládat si vždy část peněz pro horší časy, aby se pozdější negativa trhu neproměnila v naší ztrátovost. Ideálně by to měla být alespoň jedna čtvrtina prostředků, které máte na investice vyčleněné. Pro investování v nejistých podmínkách je důležitých 5 bodů, které zajistí, že by se Vám investice mohla vyplatit.

  • Diverzifikace – V investicích je vhodné mít kapitál rozložený a nesázet na jednu kartu. Je dobré investovat v různorodých odvětvích, což Vás ochrání před ztrátou, pokud nějaký produkt ztratí hodnotu.
  • Nízké riziko – Sice platí pravidlo, že čím nižší riziko, tím nižší investice, avšak v době krize není na odvahu vhodná chvíle. Znamená to tedy, že by se nemělo investovat do společností s velkými dluhy a naopak by se mělo investovat do ziskových firem s dobrým cashflow. 
  • Dlouhodobost – Je lepší investovat dlouhodoběji, neboť aktuální výkyvy tolik nepoznamenají dlouhodobé plány. Dlouhodobější investice jsou tedy odolnější na finančních trzích. 
  • Investice hmotného charakteru – Z pohledu špatné ekonomiky je lepší investovat do hmotných aktiv. Vhodný příklad jsou nemovitosti či nerostné suroviny. V případě nemovitostí je dobré myslet opět na diverzifikaci portfolia a rozdělit své investice do několika různých oblastí.
  • Pravidelnost – Vhodná je rovněž pravidelnosti investic, což představují například podílové fondy. Při pravidelném investování pak aktuální poklesy cen mohou být po čase vyrovnány růstem.

Společnost Investman vlastnila 10 firem. Oddělení cestovního ruchu bohužel v době krize zkolabovalo, což mělo za následek prodej dvou hodnotných projektů. Nicméně jsme se nenechali odradit a postavili jsme se na vlastní nohy. Praktické a nejlepší řešení jsme viděli v tom, že jsme zavřeli několik oddělení a bohužel se museli rozloučit s několika zaměstnanci. Začali jsme pracovat na nových, menších a méně rizikových projektech a zbytek týmu na ně přeorientovali. Tyto projekty mají v době krize velký potenciál růst a věříme, že tímto odlišením si zachováme konkurenceschopnost a krizi přečkáme obstojně.