⬇ For English scroll down please ⬇

Pro náš tým je kancelář naším druhým domovem. Když se nad tím zamyslíme, tak možná i prvním domovem. Povězte nám, kdo z vás tráví 40 hodin týdně doma? 😀 Proto pro Investman bude vždy prioritou mít kanceláře, kde se budou zaměstnanci cítit příjemně a jako doma. 

Naše začátky byly na Praze 3 v ulici Koněvova, kde jsme tvořili 3 členný tým zakladatelů. Společnost se postupně rozrůstala, a proto jsme se odstěhovali do větších prostorů o ulici níž do Husitské, kde jsme měli i showroom s našimi produkty. Nebyli jsme už jenom klub, ale společnost :).

V roce 2016 nastala největší změna, spojili jsme se s dalšími firmami a přemístili se na Václavské náměstí.

Momentálně disponujeme čtyřmi kancelářemi. Aktuálně jsme ve Štěpánské ulici, další v centru vietnamské komunity na Sapě v Libušské ulici, v Českých Budějovicích a nově i v hlavním městě Vietnamu Hanoji.

Věříme, že s růstem naší společnosti Investman se budeme rozrůstat i o další kanceláře.

ENG

For our team the office is second home. Maybe, if we think about it more, for someone its the first home. Tell us, who is at home 40 hours per week? 😀 Thats why for Investman will be always important to have offices, where employees feel well and friendly.

Our beginnings was in Prague 3 on street Koněvova, where we started as a 3 members team. The company grew gradually, so we moved to larger spaces one street down on Husitská street, where we had a showroom with all of our products. We weren’t just a club, we started as company. 🙂

In the year 2016 has started biggest change, we got in touch with other companies and moved to Wenceslas Square.

Now we have four offices. Currently we are in Štěpánská Street, another we have in the center of the Vietnamese community in Sapa in Libušská Street and else in České Budějovice and newly in the capital city of Vietnam Hanoi.

We believe that with the growth of our company Investman, we will grow too with more offices.