Co pro nás znamená slogan “Your face your brand”? Stojíme si za tím, že by měl každý budovat svou vlastní osobní značku, tím máme na mysli, rozvíjet samy sebe a budovat pevné vztahy, protože své jméno můžete změnit, firmu také, ale svojí tvář ne. InvestMan pomáhá lidem budovat svoji značku, ale také tyto značky, za kterými stojí lidé, rádi propojujeme, a proto s námi název  “your face your brand” tak rezonuje!

Naší vizí je, aby každý člen v týmu budoval svoji vlastní silnou osobní značku, ale zároveň, aby dokázal být nápomocný týmu, protože jedině společně, můžeme dosáhnout velkých cílů. Přesně tak jak praví staré přísloví “Každý řetěz je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek” 🙂 

Vytváříme loajální komunitu a chováme se k obchodním partnerům jako k přátelům, kteří si pomáhají, i když už v přímé spolupráci nejsou. Jak už je pro některé známé, zakládáme si zejména na hodnotách.

Když se podíváme do historie, tak naším prvním logem byl název “crossway business”, jelikož jsme propojovali lidi, kontakty a odlišné komunity. Propojování se stále držíme, ale postupem času jsme se rozhodli pro změnu. Začali jsme investovat do projektů, nápadů a do týmu. Proto jsme se rozhodli pro rebranding, a díky tomu vznikl název “Investman”. 

Jelikož je zakladatelem Tung MANh Nguyen, spolu se slovem “Investovat” vzniklo krásně “Investman”.  A s logem zlatého čtyřlístku, který pro obě kultury, jak asijskou tak i evropskou, znázorňuje štěstí, nám začalo dávat všechno smysl.