Một tháng làm CEO

InvestJOBS ra mắt chương trình mới: Một Tháng Làm CEO 🚀 Mục tiêu của dự án “Một Tháng Làm CEO” là tạo cơ hội cho các sinh viên trung học…