Cookie là các tệp văn bản nhỏ có thể được các trang web sử dụng để trải nghiệm người dùng có hiệu quả hơn.

Luật pháp cho biết chúng tôi có thể lưu trữ cookie trên thiết bị của bạn nếu chúng cần thiết cho hoạt động của trang web này. Chúng tôi cần sự đồng ý của bạn cho tất cả các loại cookie khác.

Trang web này sử dụng các loại cookie khác nhau. Một số cookie được đặt ở đây vì dịch vụ của bên thứ ba.

Các cookie cần thiết giúp bạn tạo các trang web hữu ích để bật các tính năng cơ bản như điều hướng trang và truy cập vào các khu vực được bảo vệ của trang web. Trang web không thể hoạt động bình thường nếu không có các cookie này.

Danh mục: Bắt buộc (2):

  1. Trạng thái đồng ý cookie cho miền hiện tại
  2. Lưu trạng thái phiên của người dùng trong tất cả các yêu cầu trang.

Danh mục: Thống kê (3):

  1. ID duy nhất được đăng ký, được sử dụng để tạo số liệu thống kê về cách khách truy cập sử dụng trang web.
  2. Sử dụng Google Analytics để đánh giá việc sử dụng trang web.
  3. Đăng ký một ID duy nhất được sử dụng để tạo số liệu thống kê về cách khách truy cập sử dụng trang web.