Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau

Các dự án của chúng tôi rất đa dạng. Chúng tôi không che giấu bí quyết của mình và chia sẻ thông tin hoặc sự kiện thú vị. Tất cả chúng ta đều kết nối, chúng ta cũng vậy bạn có thể tham gia vào các sự kiện từ các dự án khác.

Radek Mužíček
Radek Mužíček
COO
Manh Tung Nguyen
Manh Tung Nguyen
CEO
Gabriela Janyševa
Gabriela Janyševa
CMO
Vuong Thien Nguyen
Vuong Thien Nguyen
CFO
Simon Flemr
Simon Flemr
COO

Bạn có muốn tìm hiểu thêm thông tin hoặc hợp tác với chúng tôi không?